Nội dung bài viết:Hết thời cạnh tranh về giá bánĐến cạnh tranh dịch vụ tiện íchLà phân khúc bất động sản có nhu cầu thị trường lớn nhất, nhưng để bán được hàng, các dự án nhà của phân khúc bình dân đang phải cạnh tranh gay gắt từ giá bán cho tới các chương […]

Read More →