Nội dung bài viết:1. Vứt bỏ những thứ không cần thiết2. Sáng tạo thêm nhiều không gian lưu trữ mới3. Giỏ trang trí hoặc hộp đựng bắt mắt để cất giữ đồ dùng4. Sắp xếp quần áo, chăn màn khoa học5. Sáng tạo thêm giá treo những vật dụng nhỏ gọn6. Sử dụng nội thất […]

Read More →