ngân hàng MB, ngân hàng Vietinbank, ngân hàng Vietcombank đang chuẩn bị đưa vào hoạt động gần 100.000 m2 VP cho thuê, chiếm tới 52% trong tổng số 183,000 mét vuông sắp hoàn thiện trong năm 2014.

Read More →