Chấp thuận vietnam visa on arrival được cấp bởi Vietnam Immigration Department. Với chấp thuận thị thực, người mang hộ chiếu Bhutan được phép có được thị thực dán vào hộ chiếu của họ tại sân bay Việt Nam. Xin được […]

Read More →

Như đã nêu trong chính sách xuất nhập cảnh Việt Nam, người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam dài hơn so với thời gian hiệu lực của vietnam visa on arrival của bạn là một hành động bất hợp pháp. Vì […]

Read More →