Câu hỏi: Xin chào, tôi là một người mang hộ chiếu Namibia có kế hoạch đến thăm đất nước của bạn vào cuối tháng tới. Tôi tự hỏi rằng liệu tôi có thể đăng ký vietnam visa hay không, và Vietnam visa requirements cho người Namibia […]

Read More →